Wielka Lekcja Obywatelska z okazji Narodowego Święta Niepodległości

We wtorek (9 listopada), tuż przed Świętem Niepodległości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z różnych polskich miejscowości zapraszają na Wielką Lekcję Obywatelską. Samorządowcy spotkają się na swoich profilach facebookowych z mieszkańcami, żeby porozmawiać o Polsce, demokracji i samorządzie. Wśród uczestników jest też Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, który spotka się online na swoim facebooku o godz. 20:00. [AKTUALIZACJA: Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:30]

Inicjatorami Wielkiej Lekcji Obywatelskiej są organizacje skupiające polskie samorządy. Z jednej strony to forma uczczenia przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości, z drugiej zaś będą to ważne rozmowy o Polsce i naszych małych ojczyznach. W zaproszeniu na wydarzenie organizatorzy przypominają, że Polska swój obecny rozwój zawdzięcza właśnie działaniom samorządów lokalnych i społeczeństwu obywatelskiemu.

To w miastach, miasteczkach i wsiach sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni, urzędnicy i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki tysięcy projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Samorządność to także sukces polskiej demokracji – państwa opartego na trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości. Fundamentalne założenia samorządu lokalnego zostały ujęte już w uchwale I Zjazdu Solidarności, który obradował w Gdańsku w 1981 r.

Istotna część władzy publicznej została przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym, a współpraca rządu i samorządu została oparta na zasadzie pomocniczości. Zasada ta mówi o tym, że zadania możliwe do realizacji przez samorząd, nie powinny być realizowane przez administrację centralną.

Niestety – jak przypominają inicjatorzy Wielkiej Lekcji Obywatelskiej – w ostatnich latach autonomia i kompetencje władz lokalnych są podważane. Trzeba więc głośno mówić o wolności i samodzielności wspólnot lokalnych. Samorządy są rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej, dlatego w przededniu Narodowego Święta Niepodległości gospodarze gmin biją na alarm, zapraszając mieszkańców do rozmowy na temat samorządności.

W trakcie spotkań online samorządowcy opowiedzą o fundamentach samorządu, przypomną, jakie narzędzia ma do dyspozycji każdy mieszkaniec, by jego głos był słyszalny. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie chcą też porozmawiać o budżetach obywatelskich i sołeckich, o radach osiedli, a także pokazać raport o stanie gmin. Będzie można dowiedzieć się, jak działa budżet gminy i skąd biorą się pieniądze w mieście czy wsi. Samorządowcy powiedzą, czym jest trójpodział władzy i zasada pomocniczości, a także zaproszą swoich mieszkańców do udziału w sesjach rady miast czy gmin.

Wydarzenie organizowane jest przez korporacje i organizacje samorządowe: Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolską Koalicję Samorządową, Tak! Samorządy dla Polski, Wielkopolska Kierunek Europa, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Łączy nas Samorząd, Stowarzyszenie Wspólna Polska.