W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

Za pośrednictwem terminala płatniczego można opłacać w urzędzie skarbowym podatki PIT, CIT i VAT. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można opłacić wybrane podatki:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu oraz VAT-14),
  • opłatę od sprzedaży alkoholu,
  • opłatę od środków spożywczych.

Kartą można też uregulować swoje zaległości podatkowe objęte egzekucją – zarówno w siedzibie urzędu skarbowego, jak i bezpośrednio u poborcy skarbowego.

Od płatności za pośrednictwem terminala płatniczego nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Zasady opłacania pozostałych podatków i należności, w tym m.in. opłaty skarbowej, pozostają bez zmian.