Uzyskaj dofinansowanie na organizację projektu

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznych na 2023 r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2022-2025 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/862/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 marca 2022r., w ramach następujących zadań:

Zadanie 1 – Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń behawioralnych.

Zadanie może być realizowane poprzez:

  • organizowanie warsztatów bożonarodzeniowych i innych ze wspólnym udziałem rodziców i dzieci,
  • organizowanie różnych form spędzania czasu w sposób nawiązujący do tradycji bożonarodzeniowych,
  • organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym sprzyjające promocji zdrowego stylu życia oraz wzmacnianiu zdrowia psychicznego,
  • organizowanie działań służących poprawie relacji rodzinnych, wzmacniających kompetencje rodzicielskie.

Termin składania ofert: 28 listopada 2023r. do godz. 10:00

Link do ogłoszenia konkursu: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/6394/dokument/23600