Złote Gody w Gminie Tarnowo Podgórne. Na zdjęciu uczestnicy uroczystości.

Uwaga Złote Pary

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie do 31 stycznia 2022 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą zgłosić osobiście ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115 – bud. A, pokój 19, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Wnioski są również do pobrania w Filii Urzędu w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c, tam również można złożyć wypełniony dokument). Do Urzędu i do Filii zapraszamy w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30 i w piątki w godz. 7.30-14.00.