Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, prowadzone będą szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u:

  • dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r. poprzez podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, zwanej szczepionką 9-waletną (planowany termin podania szczepionki: I dawka – maj – czerwiec, II dawka – listopad-grudzień),
  • dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 r., finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, uzupełniająco poprzez podanie drugiej i trzeciej lub trzeciej dawki szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18, zwanej szczepionką 4-waletną,

zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOTYCZY DZIECI URODZONYCH W 2007 R.:

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości skorzystania ze szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy na szczepienia dla dzieci z rocznika 2007 przyjmowane będą od 12 maja 2021 r.

  • pod numerami telefonów: 61 847 04 54 oraz 573 149 181
  • na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com – Uwaga!!! Zakres niezbędnych danych wymaganych w zgłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej www.edictum.pl, w zakładce: PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021
  • osobiście – w siedzibie przychodni Edictum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, pokój 120 (1 piętro) w godz. od 9:00 do 15:00.

Informujemy, że realizator Programu przychodnia Edictum Plus jest w trakcie ustalania możliwości przeprowadzenia szczepień w wybranych szkołach na terenie 17 gmin powiatu poznańskiego. Aby w jak najszybszym terminie umożliwić młodzieży przyjęcie I dawki szczepionki zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zapisanych na listę chętnych do szczepień, do siedziby Edictum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, gabinet nr 100 (1 piętro), od 18 maja br.:

  • we wtorki w godzinach od 16:00 do 18:00
  • w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie w podanych wyżej terminach, bez wcześniejszej rejestracji. Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.

(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

Aktualne informacje dotyczące „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2021 r. (kontynuacja) dostępne są na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz Wykonawcy Programu tj. podmiotu leczniczego Edictum Plus.