Szczepienia przeciw COVID-19 – najważniejsze informacje

Szczepienia przeciw COVID-19 realizowane będą według harmonogramu opisanego w Narodowym Programie Szczepień.

Etap O – szczepienia już trwają

Szczepienia w ramach tzw. etapu 0 już trwają i są adresowane do osób, które są najbardziej narażone na zakażenie:

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Możliwość zaszczepienia się otrzymały osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

Kolejne etapy szczepień

Jak zakłada Narodowy Program Szczepień proces rejestracji do szczepień w kolejnych etapach rozpocznie się prawdopodobnie 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie przebiegać następująco:

 • rejestracja – online: przez infolinię (nr 989), u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
 • zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza,
 • wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu,
 • powtórzenie szczepienia po 21 dniach – bez konieczności ponownej rejestracji.
 • Szczepienia będą realizowane w przychodniach (POZ), szpitalach, szpitalach rezerwowych, u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. W naszej Gminie uruchomione zostaną dwa punkty szczepień: w MED-LUX Przeźmierowo i BO.Medica Przeźmierowo.

Przy tych szczepieniach nie obowiązuje rejonizacja – jeśli chcą Państwo zaszczepić się w innym miejscu, to polecamy mapkę ze wszystkimi punktami pobrań: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wielkopolskie (uwaga – NFZ na bieżąco będzie analizować możliwości prowadzenia szczepień przez zgłoszone placówki i w razie konieczności ogłosi dodatkowy nabór, zatem lista placówek prowadzących szczepienia może się wydłużać).
Szczepienia są darmowe i dobrowolne.

Obowiązujące procedury oraz informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie

Etap I

 • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
 • służby mundurowe,
 • nauczyciele.
 • Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
  Szczepieniami w tym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe

Etap II

 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne,
 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Lista chorób przewlekłych obejmuje przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą. Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Etap III

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.
Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.

Infolinia 989

Jak czytamy na Dzwoniąc na infolinie pod nr tel. 989, można otrzymać aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. W drugim etapie, po 15 stycznia, przez infolinię będzie można zapisywać się na szczepienie.
Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek, między innymi:

 • kto i kiedy może się zaszczepić?
 • w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać się na szczepienie?
 • czy można zaszczepić się po przebyciu Covid-19?
 • jak przygotować się do szczepienia?
 • czy szczepionka jest refundowana?

Informacja będzie udzielana w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne.
Numer dla osób dzwoniących z Polski: 989
Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: 22 62 62 989
Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, dostępny będzie również wideoczat na stronie gov.pl/szczepimysie. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl.

Najważniejsze informacje na temat szczepionki przeciwko COVID-19

Szczepionka pobudza układ immunologiczny (naturalny układ obronny organizmu) do wytwarzania przeciwciał i komórek krwi, które zwalczają wirusa, tym samym zapewniając ochronę przed COVID-19.
Ponieważ nie zawiera wirusa, to podanie szczepionki nie może spowodować choroby COVID-19.
Szczepionkę podaje się osobom dorosłym i młodzieży w wieku 16 lat i starszej (nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat).

Przed otrzymaniem szczepionki należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

 • u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna lub problemy z oddychaniem po wstrzyknięciu jakiejkolwiek innej szczepionki,
 • pacjent kiedykolwiek zemdlał po podaniu wstrzyknięcia z użyciem igły,
 • u pacjenta występuje ciężka choroba lub infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
  (pacjent może jednak otrzymać szczepionkę, jeśli występuje u niego nieznaczna gorączka lub infekcja górnych dróg oddechowych, taka jak przeziębienie),
 • pacjent ma problemy z krzepnięciem krwi, łatwo powstają u niego siniaki lub stosuje lek przeciwzakrzepowy,
 • pacjent ma osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV lub przyjmuje leki, takie jak kortykosteroidy, wpływające na układ immunologiczny.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed otrzymaniem tej szczepionki.

Szczepionkę podaje się po rozcieńczeniu jako wstrzyknięcie 0,3 ml do mięśnia górnej części ramienia.

Pacjent otrzyma dwa wstrzyknięcia podawane w odstępie co najmniej 21 dni, co oznacza, że aby ukończyć cykl szczepienia po pierwszej dawce pacjent powinien otrzymać drugą po upływie 21 dni.

 

(materiał powstał w oparciu o informacje ze strony gov.pl/szczepimysie)