Świadomy spacerowicz w parku Jankowice

Urządzony w stylu angielskim i naturalistycznym park w Jankowicach został wpisany do rejestru zabytków w 1968 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mieści w swoim obszarze gatunki drzew i krzewów, z których kilka zostało uznanych za pomniki przyrody. Poza dorodnymi okazami lip, platanów czy modrzewi, w parku znalazły się także okazy drzew egzotycznych, m.in. miłorząb japoński, tulipanowiec amerykański oraz żywotnik olbrzymi. Niektóre z tych drzew przekroczyły już wiek trzystu lat, stanowiąc o wartości dendrologicznej jednego z najcenniejszych założeń parkowych w Wielkopolsce. Najstarsze z drzew występują głównie w przestrzeni pomiędzy zabudowaniami pałacu a zlokalizowanym pośród parku stawem z czterema wyspami. Przy tych drzewach stanęły tabliczki z informacjami i ciekawostkami na temat najbardziej popularnych gatunków, zwracając uwagę spacerowiczów na zabytkowe okazy i zachęcając do zgłębienia wiedzy na temat parkowej roślinności.

Już w maju zapraszamy na spacer pośród rozkwitającej przyrody parku w Jankowicach oraz do zapoznania się z drzewostanem, który przybliżą tabliczki informujące o najcenniejszych okazach drzew zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach.