Stworzyliśmy diagnozę uzależnień młodzieży w Gminie Tarnowo Podgórne

Szybkie zmiany społeczno-ekonomiczne, kulturowe, globalizacja, swobodny dostęp do Internetu oraz osłabienie więzi rodzinnych doprowadziły do erozji dotychczasowego systemu wartości etycznych i norm moralnych. Zmiany te pociągnęły za sobą wzrost liczby osób uzależnionych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Technologie internetowe oferują dzieciom i młodzieży ogromne możliwości korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych i udziału w debacie publicznej. Jednocześnie jednak współczesne technologie są też dużym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży.

W Gminie Tarnowo Podgórne pochyliliśmy się na tematem uzależnień wśród młodzieży szkolnej. Przeprowadzając badania stworzyliśmy diagnozę obrazującą problemy uzależnionych. Przekazujemy w Wasze ręce dokument, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje.