Stwierdzono przypadek ptasiej grypy u łabędzia znalezionego w okolicy jezioro Lusowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje, że stwierdzony został przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków u łabędzie niemego znalezionego w okolicy jeziora Lusowskiego w Lusowie. W związku ze zwiększonym zagrożeniem ptasią grypą w okresie zimowym w gospodarstwach utrzymujących ptaki (drób, gołębie, ptaki ozdobne itd.) należy przestrzegać zasady biosekuracji.

Zasady obowiązujące w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem:

  • nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich
  • pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
  • nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp również dzikie zwierzęta
  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
  • w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
  • stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa
  • zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków
  • obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Zasady obowiązujące w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem: nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp również dzikie zwierzęta po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.