Sprzedaż węgla: Aktualne informacje [13 marca]

Obecnie wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny węgla zostali powiadomieni o możliwości jego odbioru. Łącznie od listopada 2022 roku złożono wniosków na około 1500 ton węgla. Zakontraktowaliśmy w tym okresie łącznie 1200 ton węgla z Kopalni Bobrek.

Obecnie na obu składach w Górze i Przeźmierowie posiadamy zapas w każdym asortymencie po kilkadziesiąt ton. Osoby które dostały powiadomienie, ale nie zdecydowały się na zakup prosimy o informację o ewentualnej rezygnacji.

Według obowiązujących przepisów sprzedaż węgla trwa do końca kwietnia 2023. Gmina nie zamierza dokonywać już zakupu uzupełniającego.

Gdzie zapłacić?

Osoby dokonujące zakupu zobowiązane są wpłacić należną kwotę (2 000 zł/tonę) na rachunek Gminy Tarnowo Podgórne 64 1050 1520 1000 0090 8185 2528

W tytule przelewu prosimy wpisać „Opłata za węgiel” oraz imię i nazwisko osoby, która składała wniosek o węgiel.

Po dokonaniu przelewu, ale najwcześniej w dniu następnym, należy odebrać fakturę w Wydziale Obsługi Księgowej w Urzędzie Gminy przy ul. Poznańskiej 94, budynek C, pok. 44 (Szymon Barteczka).

Z tą fakturą trzeba udać się po odbiór węgla do wyznaczonego składu węgla.

Na terenie naszej Gminy dystrybucją „preferencyjnego” węgla zajmują się dwa składy:

  • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAMIAN KNAPSKI, ul. Rzemieślnicza 50c 62-081  Przeźmierowo
  • U.H. SKRZAT JAROSŁAW SZYMKOWIAK, ul. Długa 1 62-080 Góra

Jak odebrać?

Wskazanie, do którego składu węgla mieszkaniec ma się udać, będzie przekazana z informacją o możliwości odbioru węgla. Nie ma możliwości odbioru węgla bez faktury otrzymanej w Urzędzie Gminy.

Uwaga: węgiel można odebrać własnym transportem lub skorzystać z transportu zewnętrznego składu węgla – kwestię transportu i odpłatności za tę usługę mieszkańcy ustalają indywidualnie ze składem węgla.

Program preferencyjnego zakupu węgla jest programem rządowym i Gmina nie odpowiada za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego programu.