Spotkanie z Play w sprawie wieży w Przeźmierowie

Dziś, 17 listopada, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Tadeusza Czajki z przedstawicielami firmy P4, operatorem Play – Dyrektorem Regionalnym Kamilem Michalskim oraz Ekspertem Martinem Stysiakiem.

W spotkaniu uczestniczyła także Sołtys Katarzyna Preyer i Radna Dorota Barełkowska. Przyszło też kilku mieszkańców najbardziej zainteresowanych przeniesieniem inwestycji.

Wójt przedstawił przygotowaną przez Gminę propozycję alternatywnej lokalizacji, która uzyskała również akceptację Sołtys i Rady Sołeckiej Przeźmierowa. Niestety okazuje się, że nie spełnia ona wymagań technicznych Play (przede wszystkim dlatego, że leży zbyt daleko od prowadzonej inwestycji i nie wpisuje się w siatkę stacji bazowych).

Play przedstawił swoje propozycje: na budynku kościoła, na terenie parku im. Kanikowskiego lub na jednym z budynków szkolno-sportowych przy ul. Kościelnej.

Wójt poprosił panią Sołtys o skonsultowanie tych lokalizacji z Radą Sołecką. Play umówił się z Panią Sołtys, że te konsultacje zostaną przeprowadzone w ciągu miesiąca.