Plakat informujący o Spisie Rolnym

Spiszmy się w Gminie Tarnowo Podgórne

Szanowni użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy! Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Dane ze-brane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

To wyjątkowa edycja spisu rolnego, bo prowadzona w warunkach epidemii. Dlatego zwracamy się do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy, zwłaszcza do tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Powszechnym Spisie Rolnym: Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu internetowego (podstawowa metoda). Wspólnie wykażmy się poczuciem odpowiedzialności społecznej oraz zrozumieniem zasady bycia obecnym w życiu kraju i lokalnej społeczności. Przekazując dane o swoim gospodarstwie miejmy wpływ na kształtowanie polityki rolnej na wszystkich szczeblach jej kształtowania.

Samospisu internetowego można dokonać wykorzystując interaktywną aplikację znajdującą się na stronie https://spisrolny.gov.pl/ . Są na niej dostępne informacje o sposobach logowania się do formularza, jak również instrukcja obsługi aplikacji. W przypadku braku dostępu do Internetu lub trudności w dokonaniu samospisu możliwe jest spisanie się poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. Dodatkowo Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu, numery: 61 27 98 323, 571508035, 571508036.

Przypominamy, że dla osób nieposiadających dostępu do internetu, a chcących do-konać samospisu tą drogą, od 1 września w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – w budynku „C” zlokalizowanym przy ulicy Poznańskiej 94, zapewniony jest bez-płatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego.

Ze stanowiska komputerowego można skorzystać w godzinach pracy urzędu. W związku z pandemią prosi-my o wcześniejsze umówienie, dzwoniąc pod numery telefonów: 61 89 59 222, 61 89 59 213, 61 89 59 286, 61 89 59 311 lub na numer dyżurny 573 133 442 (po godzinach pracy urzędu do godz. 20:00).

Trzecią bardzo ważną metodą zbierania danych w PSR jest wywiad, realizowany przez rachmistrzów terenowych. Z racji obecnej sytuacji epidemicznej rachmistrz może dokonywać spisu metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego. Rachmistrz w celu przeprowadzenia wywiadu wcześniej kontaktuje się telefonicznie z respondentem, dzwoniąc na numery, które otrzymał z GUS. Rolnicy otrzymują połączenie z numeru +22 … (Warszawa). Prosimy odbierać!

Każdy rachmistrz powinien przy sobie posiadać stosowny identyfikator, dodatkowo tożsamość rachmistrza można sprawdzić na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ Nasza Gmina podzielona została na rejony spisowe, które zostały przydzielone rachmistrzom terenowym, poniżej wskazujemy ich bezpośrednie numery telefonów.

Zachęcamy do kontaktu również z własnej inicjatywy:

  • Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusówko, Rumianek, Tarnowo Podgórne – 571 500 833,
  • Baranowo, Batorowo, Chyby, Lusowo, Przeźmierowo, Sady, Sierosław, Swadzim, Wysogotowo – 571 500 932.

Możliwości udziału w spisie rolnym jest wiele, a czasu na wypełnienie obowiązku coraz mniej! Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!