Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, magazynu ciepła czy magazynu energii elektrycznej? Sprawdź, jak to zrobić.

22 kwietnia wystartował piąty nabór wniosków. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

Chodzi tutaj głównie o:

  • instalacje fotowoltaiczne (PV),
  • magazyny ciepła,
  • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
  • systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS (z ang. Home Energy Management System) lub EMS (z ang. Energy Management System).

Cele programu:

  • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych,
  • wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła),
  • wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Skorzystać może osoba, która:

  • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby,
  • ma zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • rozlicza się w systemie net-billing.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej programu.