Sierosław: Przed nami wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wybory zostają podzielone na trzy etapy.

I etap obejmuje zgłoszenie kandydatów do komisji zajmującej się przeprowadzeniem wyborów oraz kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Kandydaturę należy złożyć do dnia 11.02.2022r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne bądź elektronicznie (ePUAP, e-mail).

Wzory zgłoszeń dostępne na stronie internetowej Gminy, w BIP oraz w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Mieszkaniec Sołectwa Sierosław może jednocześnie zgłosić swoją kandydaturę na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. W przypadku wyboru na Sołtysa jego kandydatura w wyborach na członka Rady Sołeckiej nie jest brana pod uwagę w ustaleniu wyników wyborów.

II etap obejmuje wybór komisji spośród zgłoszonych kandydatur.

Wybór członków komisji odbędzie się w dniu 15.02.2022r. Swój głos będą mogli Państwo oddać w godzinach od 16.00 do 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sierosławiu, ul. Dworska 3, 62-080 Sierosław.

Każdy ze zgłoszonych kandydatów będzie miał odrębną listę.

Oddanie głosu nastąpi poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska na maksymalnie trzech listach.

Wynik wyborów oraz ogłoszenie składu komisji nastąpi najpóźniej dnia 16.02.2022r. do godz. 13.00 poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne oraz zamieszczenie informacji na drzwiach świetlicy wiejskiej.

W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów na członków komisji otrzyma jednakową liczbę głosów wchodzą oni w skład komisji na równych prawach.

W przypadku gdy do prac w komisji zgłosi się tylko trzech kandydatów nie przeprowadza się wyborów.

Członkiem komisji nie mogą zostać osoby, które kandydują na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, lub których małżonkowie, zstępni bądź wstępni oraz rodzeństwo są kandydatami na takie stanowiska.

III etap obejmuje wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa Sierosław.

Wybory odbędą się w dniu 23.02.2022r. Swój głos będą mogli Państwo oddać w godzinach od 16.00 do 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sierosławiu, ul. Dworska 3, 62-080 Sierosław.

Po przeprowadzeniu głosowania komisja odczyta protokoły podając wyniki wyborów. Protokoły zostaną niezwłocznie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne oraz zamieszczone na drzwiach świetlicy wiejskiej.

W przypadku braku możliwości wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ze względu na uzyskanie równej liczby głosów Wójt zarządza drugą turę wyborów.

Wybory odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym. Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz własny długopis.

 Kontakt w sprawie wyborów:

Katarzyna Pawłowska tel. 618959 291, tel. kom. 506 629 583, e-mail: iod@tarnowo-podgorne.pl

Elżbieta Kucharska tel. 618959 291, tel. kom. 606 424 904, e-mail: az@tarnowo-podgorne.pl