Ruszył nowy PSZOK w Gminie Tarnowo Podgórne

Od początku czerwca w Gminie Tarnowo Podgórne uruchomiony został drugi już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Baranowie przy ulicy Rzemieślniczej (przy przepompowni P4 i firmie KAEM).

Godziny otwarcia PSZOK Baranowo:

  • poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00
  • środa od godz. 12.00 do 16.00
  • piątek od godz. 12.00 do 16.00
  • sobota od godz. 10.00 do 14.00

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informuje jednocześnie, że zniesione zostały ograniczenia czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rumianku.

Godziny otwarcia PSZOK w Rumianku:

  • poniedziałek od godz. 7.00 do 18.00
  • wtorek od godz. 7.00 do 18.00
  • środa od godz. 7.00 do 18.00
  • czwartek od godz. 7.00 do 18.00
  • piątek od godz. 7.00 do 18.00

Kto może oddać odpady do PSZOK?

Swoje odpady do punktu oddać może każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli taki, który ma złożoną deklarację „śmieciową”. Przyjeżdżając do PSZOK należy okazać się dowodem osobistym oraz podać adres zamieszkania. Po zweryfikowaniu danych przez obsługę nastąpi przyjęcie odpadów.

Co można oddać do PSZOK?

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą nieodpłatnie dostarczać – do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK – odpady, które szczegółowo wymieniono w Uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne.