Ruszają badania geofizyczne metodą sejsmiczną

Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ORLEN S.A. informuje, że na terenie powiatów nowotomyskiego, poznańskiego i szamotulskiego planuje rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały od maja 2024 r. do  listopada 2024 r.

Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczej 14/2021/Ł Pniewy-Stęszew i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi oraz na obszarze bezkoncesyjnym w trybie art. 85a znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Celem planowanych prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów temat: „Polowe prace sejsmiczne 3D Łagiewniki W”.

Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach, w których użycie pojazdów będzie niemożliwe przy użyciu materiałów wybuchowych. W akwenach wzbudzanie fali sejsmicznej będzie realizowane przy użyciu armatek powietrznych (tzw. air-gun), zamontowanych na łodzi pontonowej. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami (czujnikami sejsmicznymi) zbierającymi falę sejsmiczną.

Dodatkowo, w wyznaczonych miejscach, zostaną odwiercone otwory (tzw. sondy) o głębokości do 80 m i średnicy 17 cm, w celu rozpoznania parametrów strefy małych prędkości. Badania są nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami Diału VIII – odpowiedzialność za szkody, ustawy z dni 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.