Rusza kwalifikacja wojskowa: O tym trzeba wiedzieć!

W bieżącym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r. z terminem ogłoszenia 31 marca 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 333) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2004 r.
  • mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021–2022:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce zobowiązanych jest ok. 16938 mężczyzn i ok. 16196 kobiet rocznika podstawowego (2004).

Pliki do pobrania: