Rusza kolejna edycja Budżetu Inicjatyw Społecznych: Zgłoś projekt do 29 marca

Ruszyła II edycja Budżetu Inicjatyw Społecznych 2024! W terminie od 1 do 29 marca każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne może zgłosić projekt do BIS 2024 II edycja. W ramach budżetu mogą być zgłoszone projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i są zgodne z prawem.

Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji. Wartość maksymalna zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 8 000 zł brutto.

Wkład pracy Wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu. Projekty zgłasza się w wyznaczony terminie na formularzu określonym w Zarządzeniu Wójta wraz z listą poparcia. Projekt musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (nie wliczając w to Wnioskodawcy).

Formularz zgłoszenia projektu należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 (budynek A), Wydział Obsługi Klienta lub do Filii w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail ngo@tarnowo-podgorne.pl telefon 618959205; 618959264.

Formularz zgłoszenia projektu pobierzesz na naszej stronie internetowej.