Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

O tym warto wiedzieć:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych.
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg ustalonych terminów (Zarządzenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne) oraz zasad (Uchwała Rady Gminy).
  4. Do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są dzieci urodzone w 2017.
  5. Wszystkie szczegółowe informacje (terminy zapisów do szkoły dzieci z obwodu wraz z niezbędnymi załącznikami) pojawią się na stronach internetowych szkół podstawowych.  

Terminy rekrutacji dotyczą dzieci spoza obwodu, które mogą zostać przyjęte do szkoły (jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu).

PktOkreślenie czynnościTermin rekrutacjiTermin postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnymod 19 lutego – 15 marcaod 20 maja – 24 maja
2.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  – w postępowaniu rekrutacyjnym3 kwietnia3 czerwca
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 3 – 12 kwietniaod 3 – 10 czerwca
4.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych22 kwietnia17 czerwca