Pytamy mieszkańców o opinię

W dniach 19-24 września do naszych drzwi zapukają ankieterzy Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku i zapytają o opinię mieszkańców na temat Gminy – warunków życia, oczekiwań i potrzeb.

Badania opinii są dla nas cennym źródłem informacji – mówi Wójt Tadeusz Czajka.

Na podstawie uzyskanych wyników wiemy, jakie są preferowane kierunki inwestycyjne, jakie obszary funkcjonowania Gminy należy usprawniać. Co ważne – każdy z ankieterów będzie posiadać identyfikator, który powinien okazać przed rozpoczęciem spotkania.