grafika programu czyste powietrze

Przyjdź na spotkanie informacyjne programu Czyste Powietrze

Już 26 kwietnia o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie informacyjne o Programie Czyste Powietrze. Przyjdź do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (budynek C, pokój 10) i poznaj szczegóły.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

PRZYPOMINAMY

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął Uchwałę nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.Uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2018 roku.

WAŻNE TERMINY:

  • Do końca 2023 roku – należało wymienić tzw. „KOPCIUCHY” czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno, poniżej 3 klasy
  • Do końca 2025 roku – należy wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń czyli PIECE KAFLOWE, piece typu KOZA oraz KOMINKI na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu,
  • Do końca 2027 roku – należy wymienić kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne – klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012; kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2018 r., będą mogły być stosowane do końca ich żywotności.

INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

Informacje o Programie znajdziesz tutaj: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

Informacji udziela także Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

W naszej Gminie działa także GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”:

  • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne bud. C:  czwartek 9:00 – 14:00
  • Filia Urzędu w Przeźmierowie: poniedziałek 12:30 – 17:30