Projekt budżetu na 2024 rok przekazany

Na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Juliana Kiełczewskiego Wójt Tadeusz Czajka przekazał projekt budżetu na 2024 rok.

Dochody Gminy w przyszłym roku zaplanowano na poziomie 361 139 295,20 zł, a wydatki 366 799 295,20 zł (w tym  wydatki majątkowe w wysokości 60 975 263 zł).

Wśród wydatków majątkowych najważniejsze zadania to m.in.:

  • budowa ścieżki rowerowej w Górze – ul. Szamotulska
  • przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie,
  • przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie (z fragm. ul. Sosnowej),
  • kontynuacja budowy ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa,
  • rozpoczęcie budowy północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego,
  • remont budynku komunalnego „starej szkoły” w Ceradzu Kościelnym,
  • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym,
  • kontynuacja budowy świetlicy w Chybach.

Teraz zapisy projektu budżetu będą analizować poszczególne komisje Rady Gminy. Dyskusja nad projektem budżetu oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie odbędzie się na sesji Rady Gminy 19 grudnia, o godz. 16:00.