Projekt budżetu 2022 już w rękach radnych

Zgodnie z harmonogramem Wójt Tadeusz Czajka, w obecności Skarbnik Gminy Katarzyny Jackowiak, przekazał dzisiaj przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Sembie, projekt budżetu Gminy na 2022 rok. Dochody w przyszłym roku zaplanowano w wysokości 279,6 mln zł, a wydatki 275,1 mln (w tym wydatki inwestycyjne to 41 mln zł). Przewidziano także nadwyżkę budżetową w wysokości 4,4 mln zł (z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań).

Zapisy projektu budżetu przeanalizują radni na posiedzeniach komisji stałych. Dyskusję i uchwalenie budżetu zaplanowano na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia.