Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przekazuje projekt budżetu na 2021 rok przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Projekt budżetu 2021 przekazany

Wójt Tadeusz Czajka przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby projekt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2021 rok. Teraz nad zapisami pochylą się radni w komisjach.

– Przed nami trudny rok, przede wszystkim ze względu na wyzwania jakie stawia przed nami pandemia – powiedział Wójt Tadeusz Czajka.

– Mam jednak nadzieję, że zrealizujemy wszystkie zaplanowane zamierzenia inwestycyjne, gdyż są one bardzo oczekiwane przez mieszkańców i przedsiębiorców.

Zgodnie z zapisami projektu dochody Gminy zaplanowano w wysokości 274 971 920 zł, a wydatki 283 692 854 zł (w tym wydatki majątkowe to 33 575 210 zł). Różnica zostanie sfinansowana przez zaciągnięcie kredytu. Dyskusja nad projektem budżetu oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie odbędzie się na sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia o godz. 16.00. Zapraszamy do internetowego śledzenia obrad.