Programy zdrowotne w Gminie Tarnowo Podgórne

Fluoryzacja na terenie szkół

W bieżącym roku, w szkołach podstawowych planowana jest kontynuacja programu walki z próchnicą przeznaczonego dla dzieci zamieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne w klasach 0-6 uczących się w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Polega on na cyklu fluoryzacji przeprowadzanych na terenie szkół przez wykwalifikowane higienistki. Zabiegi odbywają się po uzyskaniu zgody rodziców. To kiedy rozpocznie się realizacja, uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej.

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro

Środki przeznaczone w 2021 roku na jego realizację to 100 tys. zł., a kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł . pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury a maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci. Przypominamy, że realizacją procedur zapłodnienia pozaustrojowego w ramach naszego programu zajmują się :

 • GAMETA-SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k, Rzgów ul. Rudzka 34/36, tel. kont. 42 645 77 77, e-mail: rejestracja-lodz@gameta.pl
 • Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków INVICTA Sp. z o.o , tel. kont. 58 58 58 800, e-mail: invicta@invicta.pl

miejsce realizacji świadczeń:

 • INVICTA Warszawa ul. Złota 6
 • INVICTA WROCŁAW ul. Grabiszyńska 186/1B
 • INVICTA GDAŃSK ul. Rajska 10
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, ul. Polna 33, tel. kont. 618 419 119, e-mail: ivf-lab@gpsk.am.poznan.pl

Zabiegi rehabilitacyjne

Ruszyliśmy z kontynuacją programu skierowanego do osób po 60 roku życia zmagających się z  różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie wynosi  do 500 zł/osobę.  Środki przeznaczone na jego realizację w 2021 roku to 100 tys. zł., a czas trwania programu 2020-2022 . Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z programu- zapraszamy!

Kryteria jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu:

 • musisz mieć ukończony 60 rok życia
 • jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne
 • posiadasz Kartę Mieszkańca
 • posiadasz skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty
 • w ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzystałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie masz umówionych takich zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień zgłoszenia się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego z dwóch  realizatorów programu „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022:

 • KARO-MED. Karolina Majka-Klak, ul. Wiśniowy Sad 21, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 726 735 661
 • REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień profilaktycznych:

PRZYCHODNIA SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon.– pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 46 262

 • Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
 • Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci w wieku 12-23 miesi. życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne

PRZYCHODNIA MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 63 900:

 • Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne (CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ)
 • Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ

Aby skorzystać z profilaktycznych szczepień należy być mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne/ posiadać Kartę Mieszkańca