Program Wczesnego Wykrywania Wad Wzroku u Dzieci: Jak wziąć udział?

„Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”, finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego skupia się na prowadzeniu działań diagnostycznych, które są adresowane do uczniów klas I szkół podstawowych (rocznik 2016) zamieszkujących/zameldowanych na  terenie powiatu poznańskiego. Badania zostaną przeprowadzone również w państwa gminie!  

Ponadto w ramach działań zostaną przeprowadzone spotkania informacyjno-edukacyjnych w każdej z 17 gmin powiatu poznańskiego, skierowanych do rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli dzieci z klas I. Podczas tych spotkań omówione zostaną aspekty związane z wadami wzroku, włączając w to rodzaje wad, czynniki ryzyka, objawy, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktykę, w tym zasady dotyczące higieny wzroku.

Zaplanowane zostały bezpłatne badania przesiewowe u uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do klas I (rocznik 2016) z terenu powiatu poznańskiego, które będą przeprowadzane przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie okulistyki. Badania zostaną przeprowadzone w wybranej placówce. Szczegółowe informacje nt. będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Wykonawcy Programu po ustaleniu kwestii organizacyjnych z podmiotami poszczególnych placówek.

Badania będą obejmować testy takie jak:

  • badanie ostrości widzenia,
  • ocenę położenia gałek ocznych,
  • ocenę widzenia barw.

Na podstawie badań przesiewowych dzieci, u których stwierdzono wady wzroku wymagające dalszych pogłębionych badań zostanie skierowanych do poradni okulistyki dziecięcej w Owińskach, mieszczącej się pod adresem Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska oraz do gabinetu okulistycznego mieszczącego się pod adresem os. Piastowskie 115/200, 61-166 Poznań.

Rejestracja do udziału w  Projekcie jest możliwa poprzez:

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, informacje o zakwalifikowaniu zostaną przekazane zgodnie ze wskazanym kontaktem.

Dokumenty rekrutacyjne możliwe są do pobrania:

Dziecko kończy swój udział w programie po zakończeniu wszystkich niezbędnych działań diagnostycznych.