Program pt. „Dzieci Kapitana Nemo”- możliwość pozyskania dotacji dla organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, domów kultury

Dzieci Kapitana Nemo to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.

Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.

Nabór wniosków do projektu

Do pobrania: informacja na temat projektu

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • przygotowanie zajęć, warsztatów
  • zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych itp.
  • koordynację projektu
  • koszty księgowości
  • wynajem sali

Złóż wniosek w generatorze na stronie