Program Czyste Powietrze: Weź udział w spotkaniu informacyjnym

Mieszkańców zainteresowanych rządowym programem „Czyste Powietrze” informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94 (budynek C) (salka 10).

Jednocześnie przypominamy, że w naszej Gminie, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C) oraz w Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie, działają punkty konsultacyjno-informacyjne Programu „Czyste Powietrze”. W trakcie dyżurów pracownicy Urzędu odpowiadają na pytania związane z realizacją Programu, skierowanego do właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Do punktów zapraszamy w następujących godzinach:

  • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C), czwartek, godz. 9.00 – 14.00
  • Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie, poniedziałek, godz. 12.30 – 17.30

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr 502 708 585 lub mailowo czystepowietrze@tarnowo-podgorne.pl.

Celem rządowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową). Po więcej informacji zapraszamy do punktów informacyjnych.