Pobierz raport o stanie Gminy Tarnowo Podgórne

Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa lektura, tym bardziej, że w 2020 roku zostaliśmy zmuszeni do funkcjonowania w niezwykle trudnej rzeczywistości. Ze względu na pandemię Covid-19 musieliśmy zweryfikować wszystkie zamierzenia. Z dnia na dzień priorytetem naszych działań stało się zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego i zorganizowanie systemu pomocy potrzebującym, m.in. powołaliśmy Gminny Zespół Pomocowy. Wsłuchując się w głosy przedsiębiorców szybko podjęliśmy decyzję o udzielaniu wsparcia tym branżom, które najbardziej odczuwały skutki wprowadzonych restrykcji. Jednocześnie w trosce o zapewnienie Gminie równowagi finansowej wstrzymaliśmy na kilka miesięcy wykonanie zaplanowanych remontów czy zakupów, a także spowolniliśmy realizację gminnych inwestycji. Musieliśmy też zrezygnować z organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Skutki społeczne i gospodarcze pandemii znajdują odzwierciedlenie w liczbach, charakteryzujących naszą Gminę. Oddając w Państwa ręce niniejszy Raport, zachęcam do podsumowania 2020 roku również przez pryzmat naszej gminnej rzeczywistości. Zapraszam do lektury!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Pobierz Raport o stanie Gminy Tarnowo Podgórne za 2020 rok