Opłata targowa w 2021 roku nie będzie pobierana

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku opłata targowa, wprowadzona na terenie Gminy Tarnowo Podgórne uchwałą Nr XXXII/542/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., poz. 9149), nie będzie pobierana.

Wyłączenie pobierania opłaty targowej wynika z art. 31zzm ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.):

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”.

Przepis ten dodany został do wspomnianej wyżej ustawy, nowelą z dnia 9 grudnia 2020 r.  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255).