Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tarnowo Podgórne 2021

Przed nami wielkie muzyczne święto w Gminie Tarnowo Podgórne. Po raz pierwszy Pałac Jankowice wraz z Gminą Tarnowo Podgórne zaprasza od udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Mowa o Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. w Pałacu Jankowice.

Do udziału w kulturalnej imprezie zapraszamy przede wszystkich utalentowanych wokalistów z całej Polski, którzy rywalizować będą na scenie przy akompaniamencie zespołu jazzowego. Soliści w ramach tegorocznej edycji OFP Tarnowo Podgórne zaprezentują dwa utwory.

– Postanowiliśmy, aby Festiwal w pałacowym klimacie co roku związany był z innym artystą. Tym razem królować będą piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka w zupełnie nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję – komentuje Monika Rutkowska, Dyrektor Pałacu Jankowice.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć soliści z całej Polski, którzy mają 15 lat i więcej. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednej piosenki w języku polskim, bądź angielskim w terminie do 4 lipca 2021 r. Po przesłuchaniu nagrań nadesłanych w eliminacjach festiwalowych, komisja konkursowa zakwalifikuje uczestników, którzy wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne.

Jest o co walczyć! Najlepsi z najlepszych otrzymają nagrody pieniężne, unikatowe statuetki oraz dyplomy, a co najważniejsze wystąpią podczas Koncertu Galowego przed mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne. Więcej informacji znaleźć można na facebookowej stronie OFP Tarnowo Podgórne.

Znamy skład jurry Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne 2021

ORGANIZATORZY: 1. Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 2. Pałac Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice UCZESTNICY: Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w kategorii wiekowej 15 lat i powyżej BIURO ORGANIZACYJNE: Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 790585455 e-mail: ofp@tarnowo-podgorne.pl DYREKTOR FESTIWALU: Monika Rutkowska TERMIN FESTIWALU: • 28 sierpnia 2021 r. próby, przesłuchania konkursowe • 29 sierpnia 2021 r. koncert galowy laureatów CELE FESTIWALU • Wyłonienie młodych talentów • Promowanie i popularyzacja piosenki polskiej i zagranicznej • Rozwijanie aktywności muzycznej młodzieży • Kształcenie warsztatu wokalnego i emisji głosu • Upowszechnianie podstawowych wartości kultury polskiej • Promocja zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach • Promowanie nowych form uczestnictwa w kulturze i sztuce ZASADY UCZESTNICTWA 1. Instytucja delegująca lub osoba prywatna przesyła kartę zgłoszenia oraz nagranie jednej piosenki w języku polskim, bądź angielskim poprzez formularz z proponowaną piosenką w terminie do 4 lipca 2021 r. 2. Komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań wytypuje skład uczestników festiwalu, a także listę osób rezerwowych w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych 3. O decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane listownie, telefonicznie oraz na stronie internetowej festiwalu. 4. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych, osobom tym zostanie przesłana lista piosenek do wyboru z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Drugi utwór uczestnik proponuje sam. Do obydwóch utworów przez zespół akompaniujący uczestnikowi podczas festiwalu zostaną przygotowane aranżacje. 5. Każdy zakwalifikowany uczestnik do dnia 11 lipca 2021 r. jest zobowiązany przesłać na adres mailowy organizatora wybraną piosenkę wraz z odpowiadającą mu tonacją. OCENA I NAGRODY: 1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: • dobór repertuaru • warunki głosowe • dykcję • muzykalność • zaangażowanie • interpretacje • ogólny wyraz artystyczny 2. Jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom I, II, III miejsce. 3. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień. 4. Jury konkursowe przyzna także nagrodę GRAND PRIX festiwalu. 5. Nagrody: • GRAND PRIX (2000 zł) • I miejsce (1500 zł) • II miejsce (1000 zł) • III miejsce (500 zł) INFORMACJE OGÓLNE: 1. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD/DVD. 2. Organizator zapewnia środki techniczne umożliwiające prezentację sceniczną. 3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Pałacu Jankowice na koszt własny. Organizator Festiwalu zapewnia noclegi oraz wyżywienie uczestnikom festiwalu. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz do wprowadzenia zmian w programie festiwalu. 5. Wypełnienie i przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. 6. Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązującego podczas trwania imprezy. 7. Wszelkich informacji organizacyjnych udziela: Biuro Organizacyjne OFP Tarnowo Podgórne Jakub Zachciał, tel. 790585455 mail: ofp@tarnowo-podgorne.pl 8. Biuro organizacyjne pełni rolę koordynatora podczas Festiwalu. 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.Plakat informujący o Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Tarnowo Podórne 2021