Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd: Weź udział w naszej konferencji

Zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Organizatorami tego wydarzenia są Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Wykład otwarcia na temat aktualnej sytuacji w Polsce wygłosi prof. Marek Migalski, politolog, były europoseł, publicysta i komentator polityczny, autor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych.

Trwająca od ponad roku rosyjska agresja na Ukrainę mocno wpłynęła na rzeczywistość w Polsce. Od pierwszych jej godzin organizujemy pomoc humanitarną dla Ukrainy, a także wsparcie dla uchodźców, którzy schronili się w Polsce – przedstawia tematykę Prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz. Jednocześnie wojna spowodowała zmiany na rynku pracy, zmieniły się też kanały dystrybucji. O funkcjonowaniu w rzeczywistości, nowej i dla samorządów, i dla przedsiębiorców, będziemy rozmawiać podczas konferencji w Tarnowie Podgórnym.

Wspólnie zastanowimy się także jak zachęcać mieszkańców do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Przed nami kampanie wyborcze – parlamentarna i samorządowa, w których ważne jest jak największe społeczne zaangażowanie. Mamy zatem nadzieję, że wymiana doświadczeń i dobrych praktyk podczas konferencji zaowocuje większą aktywnością obywatelską.

Chcemy też podyskutować o tym, jaka przyszłość rysuje się przed samorządami po wyborachdodaje Wójt Tadeusz Czajka. Porozmawiamy o tym, jakie są samorządowe oczekiwania, nadzieje i obawy. Dziś, przy stale ograniczanych przez rządzących kompetencjach i środkach finansowych, w warunkach wysokiej inflacji i drożyzny, samorządom coraz trudniej zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców, nawet te, których realizacja jest zadaniem własnym gmin. Dlatego określenie potencjalnych scenariuszy jest kluczowe przy planowaniu możliwości i kierunków strategicznego rozwoju.

W programie przewidziano zarówno dyskusje z udziałem panelistów, jak praktyczne warsztaty. Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacje i zapisy są na odkodowany.pl