Odbiór opakowań ochrony roślin od rolników w ramach nieodpłatnej zbiórki

Wzorem ubiegłego roku Gmina organizuje nieodpłatna objazdową zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin według nowych zasad przyjęty w 2021 roku . Zbiórka planowana jest na pierwszą połowę czerwca  2022 roku.  W związku z nieprawidłowościami w przekazywaniu opakowań po środkach ochrony roślin przez rolników w roku 2020 zostały wprowadzone nowe zasady odbioru.  Osoba posiadająca większą ilość odpadów (powyżej 50 kg ) zobowiązane jest do dostarczenia do Urzędu Gminy do dnia 31 maja 2022 roku zgłoszenia pisemnego zawierającego niezbędne informację:

 1. Ilość zakupionych środków ochrony roślin w bieżącym roku,
 2. Ilość wytworzonych odpadów,
 3. Rodzaj odpadów,
 4. Miejsce odbioru,
 5. Ilość uprawianych hektarów,
 6. Numer telefonu kontaktowego.

Osoby , które nie wypełnią tego obowiązku w wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w harmonogramie odbiorów, jednocześnie  zobowiązane będą do zagospodarowania odpadów na własny koszt zgodnie z przepisami.

W myśl obowiązującego prawodawstwa, każdy właściciel gospodarstwa rolnego, który wykorzystuje środki niebezpieczne oraz środki ochrony roślin jest zobowiązany do ich odpowiedniego zagospodarowania. Wiąże się to z ewidencją, odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem pustych opakowań. Zgodnie z art. 35 ust. 4 zawartym w ustawie o „Środkach Ochrony Roślin”, należy je przechowywać i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Prawnie zabronione jest pozbywanie się opakowań po produktach rolnych jako odpadów komunalnych, palenie, zakopywanie ich, czy składowanie w sposób dowolny. Warto pamiętać, że opakowania po środkach niebezpiecznych nie mogą być ponownie użyte, np. do przechowywania innych nietoksycznych środków. Każdy z rolników  jest zobowiązany prawnie do odpowiedniej segregacji. Wytwórca tych odpadów powinien zużyte opakowania po środkach ochrony roślin odpowiednio przygotować do zwrotu.  Rolnicy nie tylko muszą odpowiednio przygotować i składować opakowania po środkach roślinnych, ale też prowadzić rejestr zgromadzonych odpadów oraz zachować karty przekazania odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.  Należy jednak pamiętać ,że takich dowodów nie będą posiadać rolnicy przekazujący opakowania w ramach gminnej zbiórki . Jedynym dokumentem w tym przypadku będzie przedmiotowe zgłoszenie.  Dokumenty te należy przedstawić podczas kontroli, przeprowadzonej przez Organy Ochrony Środowiska.

Zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin

W związku z zakończeniem wiosennych prac polowych, zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, do których zaliczmy wyłącznie opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:

Harmonogram:

8 czerwca 2022 (środa)

 • Kokoszczyn od godz. 9:00 do 9:00 – przy świetlicy wiejskiej
 • Góra od godz. 9:45 do 10:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Tarnowo Podgórne od godz. 10:30 do 11:00 – parking ul. Szkolna przy Markecie „MILA”
 • Rumianek od godz. 11:15 do 11:45 – ul. Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej
 • Ceradz Kościelny od godz. 12:00 do 12:30 – przy świetlicy wiejskiej
 • Jankowice od godz. 12:45 do 13:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Lusówko od godz. 13:30 do 14:00 wjazd do pałacu
 • Lusowo od godz. 14:15 do 14:45 – parking przy kościele

9 czerwca (czwartek)

 • Sierosław od godz. 9:00 do 9:30 – Kasztanowa przy nr 4
 • Wysogotowo od godz. 9:45 do 10:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Batorowo od godz. 10:30 do 11:00 – przy świetlicy wiejskiej
 • Przeźmierowo od godz. 11:15 do 11:45 – ul. Orzechowa za Pasażem
 • Sady od godz. 12:00 do 12:30 – przy świetlicy wiejskiej
 • Swadzim od godz. 12:45 do 13:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Baranowo od godz. 13:30 do 14:00 – ul. Szamotulska 28 wjazd na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Chyby od godz. 14:15 do 14:45 – przy świetlicy wiejskiej

W związku z nowymi zasadami odbioru, od osób które nie dokonały zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy w terminie do 31 maja 2021 r. (wytworzona ilość powyżej 50 kg) odpady te nie zostaną odebrane.