Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym w Gminie Tarnowo Podgórne

Polowanie zbiorowe w Kokoszczynie, Górze oraz Tarnowie Podgórnym

Podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 188 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 22 „CZAJKA” w Poznaniu. Polowanie odbędzie się 11 grudnia w godz. 12:00 – 16:00 w sołectwach Kokoszczyn, Góra, Tarnowo Podgórne.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki i obrębu.

Wójt Gminy zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Pobierz obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Polowanie zbiorowe w Batorowie, Swadzim oraz Sady

Podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 192 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 3 „ZŁOTA KIELNIA” w Poznaniu. Polowanie odbędzie się w dniach 18-19 grudnia w godz. 8:00 – 15:30 w sołectwach Batorowo, Swadzim, Sady.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki i obrębu.

Wójt Gminy zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Pobierz obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne