Nowe zasady odbierania opakowań ochrony roślin od rolników w ramach nieodpłatnej zbiórki

Wzorem lat ubiegłych Gmina Tarnowo Podgórne organizuje nieodpłatną objazdową zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin. Zbiórka planowana jest na drugą połowę czerwca 2021 roku. W związku z nieprawidłowościami w przekazywaniu opakowań po środkach ochrony roślin przez rolników w roku 2020 zostają wprowadzone nowe zasady odbioru. Osoba posiadająca większą ilość odpadów (powyżej 50 kg) zobowiązane jest do dostarczenia do Urzędu Gminy do dnia 11 czerwca 2021 roku zgłoszenia pisemnego zawierającego niezbędne informację:

 1. Ilość zakupionych środków ochrony roślin w bieżącym roku,
 2. Ilość wytworzonych odpadów,
 3. Rodzaj odpadów,
 4. Miejsce odbioru,
 5. Ilość uprawianych hektarów,
 6. Numer telefonu kontaktowego.

Osoby , które nie wypełnią tego obowiązku w wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w harmonogramie odbiorów, jednocześnie  zobowiązane będą do zagospodarowania odpadów na własny koszt zgodnie z przepisami. W myśl obowiązującego prawodawstwa, każdy właściciel gospodarstwa rolnego, który wykorzystuje środki niebezpieczne oraz środki ochrony roślin jest zobowiązany do ich odpowiedniego zagospodarowania. Wiąże się to z ewidencją, odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem pustych opakowań. Zgodnie z art. 35 ust. 4 zawartym w ustawie o „Środkach Ochrony Roślin”, należy je przechowywać i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Prawnie zabronione jest pozbywanie się opakowań po produktach rolnych jako odpadów komunalnych, palenie, zakopywanie ich, czy składowanie w sposób dowolny. Warto pamiętać, że opakowania po środkach niebezpiecznych nie mogą być ponownie użyte, np. do przechowywania innych nietoksycznych środków. Każdy z rolników  jest zobowiązany prawnie do odpowiedniej segregacji. Wytwórca tych odpadów powinien zużyte opakowania po środkach ochrony roślin odpowiednio przygotować do zwrotu.  Rolnicy nie tylko muszą odpowiednio przygotować i składować opakowania po środkach roślinnych, ale też prowadzić rejestr zgromadzonych odpadów oraz zachować karty przekazania odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.  Należy jednak pamiętać ,że takich dowodów nie będą posiadać rolnicy przekazujący opakowania w ramach gminnej zbiórki. Jedynym dokumentem w tym przypadku będzie przedmiotowe zgłoszenie.  Dokumenty te należy przedstawić podczas kontroli, przeprowadzonej przez Organy Ochrony Środowiska.

Harmonogram:

22 czerwca (wtorek)

 • Kokoszczyn od godz. 9:00 do 9:00 – przy świetlicy wiejskiej
 • Góra od godz. 9:45 do 10:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Tarnowo Podgórne od godz. 10:30 do 11:00 – parking ul. Szkolna przy Markecie „MILA”
 • Rumianek od godz. 11:15 do 11:45 – ul. Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej
 • Ceradz Kościelny od godz. 12:00 do 12:30 – przy świetlicy wiejskiej
 • Jankowice od godz. 12:45 do 13:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Lusówko od godz. 13:30 do 14:00 wjazd do pałacu
 • Lusowo od godz. 14:15 do 14:45 – parking przy kościele

23 czerwca (środa)

 • Sierosław od godz. 9:00 do 9:30 Kasztanowa przy nr 4
 • Wysogotowo od godz. 9:45 do 10:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Batorowo od godz. 10:30 do 11:00 – przy świetlicy wiejskiej
 • Przeźmierowo od godz. 11:15 do 11:45 – ul. Orzechowa za Pasażem
 • Sady od godz. 12:00 do 12:30 – przy świetlicy wiejskiej
 • Swadzim od godz. 12:45 do 13:15 – przy świetlicy wiejskiej
 • Baranowo od godz. 13:30 do 14:00 – ul. Szamotulska 28 wjazd na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Chyby od godz. 14:15 do 14:45 – przy świetlicy wiejskiej

W związku z nowymi zasadami odbioru, od osób które nie dokonały zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy w terminie do 11 czerwca 2021 r. (wytworzona ilość powyżej 50 kg) odpady te nie zostaną odebrane.