Nasze szkoły z dofinansowaniem

Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne otrzymały dofinansowania z dwóch rządowych programów. Poznajcie szczegóły.

Szkoły wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne

„Aktywna tablica” to rządowy program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała w 2021 roku dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Łączny koszt programu 61 250,00 zł  w tym: dofinansowanie z programu w wysokości 49 000,00 zł, wkład własny gminy w realizację programu 12 250,00 zł.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie z tytułu realizacji programu „Aktywna tablica” na lata  2020-2024:

  • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół, które poszerzyły bazę dydaktyczną do realizacji programów nauczania.

Będzie dużo nowości

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to rządowy program wieloletni na lata 2021-2025 mający na celu stworzenie warunków prowadzących do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Głównym jego celem jest uatrakcyjnienie księgozbioru przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli.

W 2021 roku Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała dofinansowanie z Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa dla następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie

W ramach dofinansowania szkoły  zakupiły nowości wydawnicze, elementy wyposażenia w meble i sprzęt komputerowy do bibliotek szkolnych oraz przeznaczyły środki finansowe na realizację działań promujących czytelnictwo m. in. zakup nagród dla uczniów. Łączny koszt programu 30 000,00 zł  w tym: dofinansowanie z programu w wysokości 24 000,00 zł, wkład własny gminy w realizację programu 6 000,00 zł.