Nasze przedszkole z certyfikatem Przedszkola Daltońskiego

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku w lipcu 2021 roku otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Placówka została objęta opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Plan Daltoński stworzyła amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst, która koncepcję nauczania oparła na trzech głównych filarach – odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, oraz refleksja, dodana przez holenderskich kontynuatorów tej filozofii.

Odpowiedzialność – dzieci uczą się odpowiedzialności za procesy edukacyjne oraz za wyniki tych procesów, poprzez wykonywanie powierzonych im obowiązków (dyżurów), zadań tygodniowych oraz odpowiedzialne korzystanie z wszelkich pomocy, zabawek i innych przedmiotów udostępnionych przez nauczyciela.

Samodzielność – oznacza poszukiwanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań samodzielnie przez dzieci. Uczeniu się samodzielności sprzyja postawa nauczyciela, który nie wyręcza dzieci w czynnościach samoobsługowych, zadaniowych czy porządkowych oraz stosuje sygnalizator przeniesionej uwagi.

Współpraca – polega na wspólnym rozwiązywaniu zadań przez parę dzieci lub kilkuosobowy zespół, podczas którego dzieci wzajemnie udzielają sobie pomocy, wyjaśniają niezrozumiałe rzeczy. Ważne jest, aby dzieci współpracując, nie przeszkadzały sobie wzajemnie, a wspierały się podczas realizacji zadania.

Refleksja – jest osobistym procesem, który polega na ocenie własnej pracy, wyrażaniu własnych poglądów, a także opinii na temat własnej pracy. Refleksja jest nierozerwalnie związana z wszystkimi w/w filarami i jest możliwa tylko wtedy, gdy dziecku jasno zostanie określony cel przed przystąpieniem do pracy.

Plan daltoński pozwala dziecku od najmłodszych lat doskonalić poczucie odpowiedzialności i chęci do poszukiwań nowych rozwiązań w procesie nauczania. Dzięki temu dziecko staje się zaangażowane, systematyczne i samodzielne.