Nasze odpady zaczynają trafiać do spalarni śmieci w Poznaniu

Na początku roku podpisaliśmy umowę z Miastem Poznań, na której mocy zaczynamy korzystać z poznańskiej Spalarni Odpadów Komunalnych na ul. Gdyńskiej.

Stawki pozostają bez zmian – podstawowa to 29 zł/os, chociaż utrzymanie tego poziomu nie jest proste. Proszę pamiętać, że gminny system zagospodarowania odpadów musi być samofinansujący się. Oznacza to, że jego koszty muszą być pokryte z przychodów z opłat uiszczanych przez mieszkańców. Koszty zagospodarowania odpadów na bieżąco analizujemy. Z niepokojem obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach duży ich wzrost – spowodowany rosnącymi cenami paliwa i energii oraz podwyższaniem poziomu wynagrodzenia minimalnego i idącego w ślad za tym wzrostem wynagrodzeń na innych stanowiskach.

Stawki za utylizację odpadów w spalarni śmieci będą niższe, co rekompensuje nam wzrost kosztów systemu zbiórki i segregacji odpadów. Dlatego mogliśmy pozostawić opłaty dla mieszkańców na dotychczasowym poziomie. Proszę jednak zauważyć, że nasze stawki są i tak niższe niż obowiązujące w wielu innych gminach (np. w Związku Selekt, w którym byliśmy kilka lat, jest to 35 zł / os).

Zachęcamy Państwa do skrupulatnej segregacji oraz do korzystania z gminnych akcji bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych, problemowych oraz odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych.