Nasza Szkoła Muzyczna ma 10 lat

W tym roku obchodzimy 10-lecie Samorządowej Szkoły Muzycznej.

Postanowiliśmy stworzyć możliwość rozwijania muzycznych pasji najmłodszych mieszkańców Gminy – wspomina Wójt Tadeusz Czajka.

Nad realizacją tej idei pracowały władze Gminy, ówczesny Dyrektor GOK Sezam Szymon Melosik, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Paweł Joks oraz ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Maria Stachowiak, przy wsparciu dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Szkoła początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Pierwsza rekrutacja odbyła się we wrześniu 2011 r. Zainteresowanie ofertą szkoły było bardzo duże, a ostatecznie naukę rozpoczęło 30 uczniów pod opieką 11 nauczycieli w 8 specjalnościach. Od 2018 r. zajęcia odbywają się w Pałacu Jankowice.

W Pałacu mamy wymarzone warunki. Piękne pałacowe wnętrza oraz parkowa zieleń na pewno pomagają rozwijać artystyczną wrażliwość naszych uczniów – mówi Dyrektor Szkoły Muzycznej Marzena Łopińska.

Samorządowa Szkoła Muzyczna to nie tylko nauka, ale także piękne muzyczne wydarzenia. Koncertują zarówno uczniowie i pedagodzy, ale także znamienici artyści, m. in. Jacek Kortus, Łukasz Długosz, Kornel Wolak, Bartosz Michałowski, Bartłomiej Nizioł, Sergiu Carstea i Rafał Blechacz.

– Każdy koncert jest dla nas niezwykłym przeżyciem – zapewnia dyrektor Marzena Łopińska. – Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że Rafał Blechacz, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, koncertował dla naszej społeczności już dwukrotnie: w 2018 r. był pierwszym gościem, który odwiedził nas w nowej siedzibie i teraz w listopadzie przyjechał do nas z okazji 10 urodzin Szkoły.

Dzisiaj w szkole uczy się blisko 150 uczniów w wieku od 6 do 19 lat. Szkoła zatrudnia 25 nauczycieli i 1 pracownika administracji. Uczniowie mogą uczyć gry na 13 specjalnościach instrumentalnych: fortepian, akordeon, gitara, perkusja, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon i tuba.

KALENDARIUM

 • 4 kwietnia 2011 – podpisanie listu intencyjnego dotyczącego podjęcia starań o założenie szkoły
 • 21 czerwca 2011 – Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym, szkoła ma siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 5
 • 2-3 września 2011 – rekrutacja uczniów do klasy pierwszej
 • 29 września 2011 – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w historii – naukę rozpoczęło 30 uczniów pod opieką 11 nauczycieli (8 specjalności instrumentalnych)
 • 27 stycznia 2012 – pierwszy występ uczniów podczas Spotkania Noworocznego X 2012 – pierwszy z cyklu Koncertu Pedagogów szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 13 grudnia 2012 – zakup fortepianu koncertowego firmy Steinway & Sons
 • wrzesień 2014 – pozyskanie dofinansowania ze środków MKiDN na zakup instrumentów dętych, uruchomienie klasy fagotu (pierwsza w Wielkopolsce szkoła z możliwością nauki gry na fagocie dla dzieci od 6 lat)
 • czerwiec 2015 – szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 13 V 2018 – otwarcie Pałacu Jankowice – nowej siedziby szkoły
 • grudzień 2018 – organizacja Regionalnych Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej z fortepianu
 • listopad 2019 – organizacja Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków – konkursu instrumentalnego o zasięgu regionalnym

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA W LICZBACH:

 • ponad 50 warsztatów z wykładowcami uczelni muzycznych z całej Polski reprezentujących wszystkie specjalności instrumentalne oraz z psychologami muzyki, budowniczymi instrumentów, dyrygentami, specjalistami w dziedzinie improwizacji, czytania nut itp.
 • cztery edycje ogólnoszkolnych warsztatów chóralno – orkiestrowych,
 • około 30 koncertów rocznie w wykonaniu uczniów dedykowanych lokalnej społeczności,
 • uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy na konkursach instrumentalnych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Każdego roku jest to około 40 sukcesów, w okresie pandemii ze względu na realizację zdalną konkursów liczba ta wzrosła do około 90,
 • ok. 30% absolwentów zdecydowało się kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia w Poznaniu,
 • średnia punktacja obowiązkowych przesłuchań CEA, które odbyły się podczas ostatnich kilku lat lokuje szkołę na czołowych miejscach w regionie wielkopolskim (co daje miejsce na podium, tuż za dużymi poznańskimi szkołami), a na obowiązkowych testach wiedzy ogólnomuzycznej osiągamy zazwyczaj wynik powyżej średniej regionu
 • kadra jest wykwalifikowana, nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje, wszyscy oprócz dydaktyki prowadzą działalność artystyczną, kilkoro jest muzykami Teatru Wielkiego
 • baza lokalowa szkoły obejmuje 20 sal do zajęć indywidualnych, salę rytmiki, dwie sale do zajęć teoretycznych, salę kameralna do prób zespołów, warsztatów, przesłuchań itp., specjalnie wygłuszoną salę perkusyjną, bibliotekę i salę koncertową zlokalizowane w budynku pałacu oraz oficyny
 • szkoła dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminy Tarnowo Podgórne jest bardzo dobrze wyposażona. Wartość instrumentarium wynosi 1,2 mln złotych (ponad 150 instrumentów), a biblioteka szkolna jest systematycznie wzbogacana o wszystkie pozycje proponowane przez nauczycieli (łączna wartość wyposażenia sięga 90 000 zł),
 • dużym sukcesem wyróżniającym naszą szkołę jest bardzo duże zainteresowanie rekrutacją. Każdego roku szkoła przyjmuje około 30 nowych uczniów, a w rekrutacji bierze udział 100 – 120 kandydatów.