napis nadwyżka budżetowa rozdzielona

Nadwyżka budżetowa rozdzielona!

Pandemia spowodowała zastosowanie dużej ostrożności w wydatkach budżetowych. Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolniliśmy realizację inwestycji lokalnych. To dało znaczące oszczędności budżetowe – mimo że na skutek pandemii w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku mamy ponad 42 mln zł do dyspozycji.

Po pierwsze zrezygnowaliśmy z zaciągnięcia w tym roku planowanego kredytu w wysokości 14 mln zł.

Pozostałe środki przeznaczymy m.in. na inwestycje drogowe (ulice Sosnowa, Pszenna, Platynowa, Kasztanowa (Chyby), Orła, Kukułki, Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa, Wiśniowy Sad oraz II etap na „Osiedlu Lipowym” w Sadach). Ponadto część nadwyżki przeznaczymy na ścieżki rowerowe w Kokoszczynie, Górze i Lusówku oraz na aleję spacerową w Tarnowie Podgórnym. Zwiększamy także pulę środków przeznaczonych na budowę oświetlenia ulic.

Znaczne kwoty zostały zadysponowane na remonty i zakupy w placówkach oświatowych, w tym dla nowego obiektu w Przeźmierowie oraz dla Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Zostanie też uruchomiony proces modernizacji – na potrzeby edukacyjne – budynku starej szkoły w Ceradzu Kościelnym. Zakupimy 10 ha gruntów w Lusówku z przeznaczeniem na centrum oświatowo-rekreacyjno-sportowe (w I etapie powstanie tam szkoła).

Znaczne kwoty zostały zabezpieczone na modernizacje lokali komunalnych, w tym termomodernizację budynków w Lusowie i Rumianku.

Zaplanowaliśmy także większe wydatki na tereny zielone (dodatkowe nasadzenia), obiekty rekreacyjne (place zabaw, siłownie zewnętrzne), a także wpisaliśmy do realizacji budowę boiska wielofunkcyjnego w Sadach i projekt świetlicy w Chybach.

Projekt podziału nadwyżki, przedłożony przez Wójta na sesji w dn. 30 marca, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.