Spotkanie Młodzieżowych Rad Gmin Tarnowo Podgórne i Długołęka - podpisanie umowy o współpracy

Młodzi chcą współpracować!

W dniach 28-30 września 2022 r. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Długołęka oraz przedstawiciele parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce przyjechali do Naszej Gminy i wraz z Młodzieżową Radą Gminy Tarnowo Podgórne wzięli udział w warsztatach w ramach operacji pn. „Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży z obszarów wiejskich (partnerów KSOW) w ramach działalności młodzieżowych rad gmin”.

Młodzież miała możliwość zdobycia cennej wiedzy, wymiany doświadczeń, integracji, ćwiczenia kreatywności i sprawnego współdziałania.

Warsztaty szkoleniowe był prowadzone z zakresu:

  • budowania umiejętności liderskich i podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich;
  • prawno-organizacyjne podstawy działania młodzieżowej rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarach wiejskich;
  • jak prowadzić diagnozę potrzeb i planować działania na rzecz społeczności lokalnej;
  • praca metodą projektu na rzecz podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich.

Pierwszego dnia po zakończeniu pierwszej części warsztatów miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Przewodniczący Młodzieżowych Rad Gmin, w towarzystwie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki oraz Wójta Gminy Długołęka Wojciecha Błońskiego podpisali porozumienie o rocznej współpracy pomiędzy młodzieżowymi radami. Życzymy młodzieży aby współpraca była owocna na rzecz obu gmin i kontynuowana przez następne lata.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Długołęka Wojciechowi Błońskiemu, Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Długołęka oraz przedstawicielom parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce za zorganizowanie warsztatów i wizytę w naszej Gminie.

Dziękujemy również Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za wsparcie przedsięwzięcia i obecność podczas pospisywania porozumienia oraz członkom Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne za pomoc przy przygotowaniach do przyjęcia gości.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezentujemy Państwu folder stworzony w ramach operacji pn. „Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży z obszarów wiejskich (partnerów KSOW) w ramach działalności młodzieżowych rad gmin”.

Folder zawiera opis głównych atrakcji turystycznych Gminy Długołęka oraz  opis działań, celów i założeń projektu wraz z relacją zdjęciową z wizyty studyjnej. Zapraszamy Państwa do lektury.