Mieszkańcu: Weź udział w ważnej ankiecie

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowo Podgórne zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia poniższej ankiety. Państwa udział będzie miał istotny wkład w aktualizowanie strategii racjonalnego gospodarowania energią w naszej gminie. Ma ona na celu określenie możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane m.in. z wymianą źródeł ciepła, OZE, termomodernizacją dla mieszkańców. Pragniemy poznać Państwa preferencje i potrzeby, aby rozsądnie zaplanować przyszłe działania inwestycyjne. Wszystkie przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Kliknij tutaj, aby wziąć udział w ankiecie.