Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Drodzy Wolontariusze!

W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu serdecznie dziękuję za Waszą pełną zaangażowania i poświęcenia pracę społeczną na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne.

Cieszę się, że w naszej Gminie rośnie liczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających w tak wielu i tak różnych obszarach.
Z radością obserwuję jak poszerza się grono wolontariuszy – osób w różnym wieku, pomagających i społecznie wspierających przedsięwzięcia i inicjatywy w Gminie i poza jej granicami.

W sposób szczególny dziękuję za otwartość, poświęcenie i gotowość do pomagania w trudnym czasie pandemii. Jestem przekonany, że dzięki Wam codziennie zdajemy egzamin z solidarności i odpowiedzialności społecznej.

Wszystkim Wolontariuszom i organizacjom pozarządowym życzę energii i wytrwałości. Niech społeczna aktywność przynosi Wam wiele radości i satysfakcji!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne