Konferencja Odkodowany: Samorządowcy i przedsiębiorcy spotkają się w Tarnowie Podgórnym

Pod koniec marca w Tarnowie Podgórnym, po dwóch latach przerwy, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd”.

Co w programie?

W tym roku będzie to dwudniowe wydarzenia adresowane zarówno dla samorządowców, jak również dla przedsiębiorców. 30 marca w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym panel dla samorządowców poprowadzi Janusz Król – redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wśród panelistów znajdą się Zygmunt Frankiewicz – Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich, Wadim Tyszkiewicz – Senator RP, były Prezydent Nowej Soli, Hanna Gronkiewicz-Waltz – przewodnicząca misji „Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta” przy Komisji Europejskiej, była Prezydent Warszawy i profesor prawa, Joanna Staręga-Piasek – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Dokąd zmierza Polska? To temat wykładu otwarcia drugiego dnia konferencji, który wygłosi Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego; wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

Wystąpienie pt. „Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii” wygłosi Sławomir Dudek – Główny Ekonomista i wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), think-tanku ekonomicznego założonego przez Leszka Balcerowicza. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. W 2020 r. powołany w skład Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Od 2020 r. członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Współpracuje z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów. W latach 2020-2021 Główny Ekonomista Pracodawców RP, członek Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w Radzie Dialogu Społecznego, koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych.

Znamy panelistów

W pierwszym panelu dotyczącym narzędzi wsparcia dla inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie w okresie wychodzenia z pandemii udział wezmą Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Paweł Cieśliński – Starosta Działdowski, Roman Kużel – Burmistrz Władysławowa, Natalia Walas-Marcinek – Prezes Zarządu Curtis Health Caps, Dariusz Grabowski – Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy.

Drugi panel dotyczyć będzie skutecznych techniki komunikacji i promocji w pandemii – nowa rzeczywistość i nowe rozwiązania dla biznesu i samorządów. Panelistami będą Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza, Marzena Świeczak – Burmistrz Garwolina, Michał Balcerkiewicz – Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma SA, Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Witold Solski – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska.

Poznaj szczegóły

Więcej informacji, program, kontakt oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na naszej stronie internetowej Ogólnopolskiego Konferencji „Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd”.