Komunikat: Wszystkie zakupione bilety wydano

Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że wypełniła w całości zobowiązanie wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/741/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia uprawnień do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Tarnowo Podgórne na obszarze objętym komunikacją organizowaną przez ZTM w Poznaniu.

Dofinansowanie realizowane na podstawie przedmiotowej uchwały polegało na nabyciu ze środków budżetu Gminy jednego 150-dniowego biletu dla jednego uprawnionego ucznia w bieżącym roku szkolnym. Wszyscy uprawnieni uczniowie, którzy przeszli procedurę kwalifikacyjną określoną w Zarządzeniu Wójta Nr 181/2021 z dnia 10 września 2021r takie dofinansowanie już otrzymali.