Komunikat Wójta Tarnowa Podgórnego w sprawie podwyżek gazu

Komunikat Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Zgodnie z ustaleniami otrzymałem informacje od Zarządu spółki G.EN GAZ ENERGIA. Moim zdaniem nie były one wystarczające, dlatego w dzisiejszej rozmowie z Członkiem Zarządu Spółki poprosiłem o wyjaśnienie dodatkowych kwestii – mam je otrzymać w poniedziałek, 11 października.

Jednocześnie podjąłem się koordynowania szerokiej ogólnopolskiej akcji sprzeciwu, ponieważ uważam, że jednocząc nasze działania nasz głos w obronie mieszkańców będzie bardziej słyszalny. Rozmawiam z włodarzami gmin, w których wprowadzone zostały tak drastyczne podwyżki cen gazu. To ok. 100 gmin z kilku województw i kilkunastu powiatów, dlatego wspólnie wyznaczamy koordynatorów regionalnych i powiatowych. Rozważamy także zorganizowanie ogólnopolskiego protestu w Warszawie.

Przygotowujemy obecnie oficjalne pisma do urzędów i instytucji rządowych, które naszym zdaniem powinny stanąć w obronie mieszkańców. To na pewno Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Narodowy Fundusz Rozwoju (identyfikujemy kolejne).

O naszych krokach będę informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

Informacja G.EN GAZ ENERGIA z dn. 9 października 2021

Zachęcamy do zbierania podpisów za pomocą tego formularza – kopię tych list przekażemy do wymienionych w Komunikacie urzędów i instytucji