grafika schemat rynku gazowego

Komunikat Wójta Tarnowa Podgórnego w sprawie podwyżek gazu (2)

Niestety dodatkowe informacje na temat czynników wpływających na cenę gazu G.EN Gaz przygotuje dla mnie dopiero na jutro. Dlatego dzisiaj chciałbym wyjaśnić Państwu mechanizm kształtowania się cen detalicznych gazu w Polsce.

Wydobyciem, importem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją gazu w Polsce zajmuje się spółka Skarbu Państwa – Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Gaz na rynku polskim pochodzi zarówno ze źródeł rodzimych (z lokalnych kopalni, będących własnością Skarbu Państwu), jak i z importu (np. z Rosji). PGNiG sprzedaje gaz zarówno klientom indywidualnym (po cenach detalicznych zgodnych z taryfą PGNiG), jak i – za pośrednictwem Krajowej Giełdy Towarowej – po cenach hurtowych odbiorcom hurtowym (np. ciepłowniom, firmom, lokalnym dystrybutorom gazu takim jak G.EN GAZ ENERGIA). Następnie mieszkańcy naszej Gminy kupują gaz od G.EN GAZ po cenach detalicznych zgodnych z taryfą G.EN.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że na wysokość cen detalicznych G.EN GAZ ENERGII  wpływa w 95% poziom cen hurtowych (dyktowanych przez PGNiG), a pozostałe 5% to koszty sprzedaży G.EN GAZ (np. certyfikaty energetyczne). Dlatego przyczyną wzrostu cen gazu dla mieszkańców naszej Gminy jest wzrost hurtowych cen gazu sprzedawanego przez PGNiG Spółce G.EN GAZ.

 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne