grafika komunikat wójta w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu

Komunikat Wójta Gminy Tarnowo Podgórne (3)

Na bieżąco analizujemy wszystkie informacje dotyczące rynku gazowego i sprawdzamy informacje. Jedno jest pewne – nie zgadzamy się na ten stan rzeczy!

Od kilku dni prowadzę rozmowy z włodarzami gmin, w których dostawcą gazu jest G.EN GAZ ENERGIA i w których również wprowadzono tak drakońskie podwyżki. Zaprosiłem ich na spotkanie, które organizuję w Tarnowie Podgórnym we wtorek, 19 października. Na spotkaniu podpiszemy pisma – wystąpienia m.in. do Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Do pism dołączymy kopie formularzy z podpisami mieszkańców sprzeciwiających się podwyżkom. Jeżeli będzie wola uczestników, to powołamy Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, reprezentujący poszkodowanych drastycznymi podwyżkami cen gazu.

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

Uwaga:

Ponieważ kopie formularzy z podpisami mieszkańców chcemy dołączyć do pism, dlatego prosimy o dostarczenie formularzy do wtorku (19 października) do Wydziału Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub do Filii Urzędu w Przeźmierowie. Na formularzu można się podpisać również osobiście w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (budynek A). 

Do pobrania:

formularz do zbierania podpisów