Klimat do jazdy rowerem najmocniej chwalą sobie w Tarnowie Podgórnym

Tylko rowerzyści z Gdańska i Białegostoku lepiej niż poznaniacy ocenili swoją sytuację w wielkim mieście. Swarzędz zajął drugie miejsce w kategorii średnich samorządów. W Metropolii Poznań klimat do jazdy rowerem najmocniej chwalą sobie w Tarnowie Podgórnym. W międzynarodowych Badaniach Klimatu Rowerowego cykliści wskazali co im sprzyja, a co przeszkadza. Z 2600 opinii mieszkańców regionu powstały raporty, które mają pomóc osobom kształtującym politykę rowerową i zarządzającym ruchem.

Badania Klimatu Rowerowego 2020 zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Miasta i gminy, w których wypełniono wystarczająco dużo ankiet, uzyskały szczegółowe raporty wynikające z odpowiedzi udzielonych podczas Badań. Ankieta zawierała 37 pytań dotyczących klimatu ruchu rowerowego (np. relacje z pieszymi i kierowcami), wartościowania korzystania z rowerów, bezpieczeństwa, komfortu i infrastruktury oraz dodatkowo związanych z pandemią koronawirusa. Obszary tematyczne (poza COVID-19) obowiązują od ponad 20 lat. Metodologia Fahrradklima-Test została przygotowana i jest rozwijana przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku. W Polsce BKR 2018 zostały przeprowadzone na zasadzie testu w Tczewie. W 2020 roku badania były dostępne dla całej Polski, za sprawą Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA) działającej w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Do Badań zgłosiło się 90 polskich samorządów, kryterium frekwencyjne spełniło 49 z nich. W najmniejszych gminach (do 50 tys. mieszkańców) próg wynosił 50 wypełnionych ankiet, przy 50-100 tys. (w tym Swarzędz) – 100 ankiet, dla samorządów od 100 do 200 tysięcy – 150 głosów, a dla największych miast (np. dla Poznania) warunkiem było 200 wypełnionych formularzy. Uzyskanie wskazanych liczb warunkowało przygotowanie raportu dla danego samorządu. Wszystkie 22 gminy i miasta Metropolii spełniły to kryterium i powstały dla nich raporty. Dodatkowo przygotowany został zbiorczy raport dla całego obszaru Metropolii Poznań.

Każde z pytań zbudowane było na zasadzie dwóch przeciwstawnych stwierdzeń, dla której respondenci wskazywali ocenę od 1 do 6, gdzie 1 było najwyższą oceną, a 6 – negatywną. Mieszkańcy Metropolii najlepiej ocenili brak ograniczeń mentalnych (2,29; rowerami jeżdżą wszyscy, bez względu np. na wiek) i przyjemność z jazdy (2,47). Najgorsze noty dotyczyły bezpieczeństwa jazdy po jezdniach, obok samochodów (4,31) oraz objazdów robót drogowych, które – w ich ocenie – rzadko uwzględniają potrzeby rowerzystów (4,21). Jeszcze słabsze wyniki pojawiły się przy pytaniach dodatkowych, dotyczących koronawirusa – przy pytaniu o wdrażanie w czasie pandemii działań na rzecz poprawy warunków korzystania z rowerów pojawiła się nota 4,7. Niewiele wyżej oceniono media, które – według rowerzystów – nie zajmowały się tematem lub nie zachęcały do korzystania z rowerów (4,44).

3,48 – średnia nota dla wszystkich pytań i całej Metropolii wypadła nieco słabiej niż ogólnopolski wynik 3,32. Najlepiej na rowerach czują się mieszkańcy gmin Tarnowo Podgórne (2,94), Oborniki (3,01) i Czerwonak (3,05). Na drugim biegunie znalazły się Mosina (4,15) oraz Komorniki i Buk (po 4,01).

Rankingi ogólnopolskie:

Miejscowości do 50 tys. mieszkańców – 1. Mielno 2. Świdnik 3. Nowy Dwór Gdański

Miejscowości 50-100 tys. mieszkańców – 1. Tczew 2. Swarzędz

Miejscowości 100-200 tys. mieszkańców – 1. Rybnik

Miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców – 1. Gdańsk 2. Białystok 3. Poznań i Kraków

Najwyższa frekwencja – 1. Skoki

Badania Klimatu Rowerowego prowadzone są co dwa lata. Kolejne zaplanowano w 2022. Więcej informacji, w tym raporty dla poszczególnych gmin, miast, metropolii i całego kraju dostępna są na stronie internetowej.

Pliki do pobrania: