Jakie inwestycje powinny być zrealizowane w Gminie Tarnowo Podgórne?

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!

Rozpoczynamy pracę nad Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2028! Ten dokument to taka nasza lokalna konstytucja inwestycyjna, określająca zadania inwestycyjne w każdej z 16 miejscowości. W drodze partycypacji społecznej chcemy określić kolejność realizacji poszczególnych zadań.

Od samego początku dbam o to, by na każdym etapie budowania tego Planu zapraszać mieszkańców do wspólnej pracy. Uważam, że taka szeroka partycypacja społeczna jest gwarancją optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Przecież to Państwo najlepiej wiedzą, jakie działania są dla nich najważniejsze i jakie inwestycje powinny być realizowane w Państwa bezpośrednim sąsiedztwie i – szerzej – w Gminie. Dlatego i tym razem każdy z Państwa może zgłosić swoje propozycje – przekazując je sołtysom lub korzystając z elektronicznego formularza na gminnej stronie internetowej. Na tej podstawie powstanie zbiorcze zestawienie inwestycji do realizacji w latach 2023 – 2028. Nowością jest to, że o ostatecznym kształcie Planu zadecydują Państwo w głosowaniu. Każdy będzie mógł wskazać dwie – najbardziej potrzebne jego zdaniem – inwestycje w swojej miejscowości i jedną o znaczeniu gminnym. Każdy zatem będzie mieć wpływ na to jak będzie się zmieniać nasza Gmina w najbliższych latach.

Zachęcam do wspólnej pracy!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Jak zgłosić zadanie inwestycyjne?

Zgłoś zadanie inwestycyjne przez specjalny formularz online, bądź pobierz formularz do wydruku, uzupełnij go i dostarcz do swojego sołtysa. Formularze w wersji papierowej pobierzesz również od swojego sołtysa.

Harmonogram prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2023 – 2028

Etap I
do 30 czerwca 2022 r.

Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach.

Zgłoszenia za pomocą formularza w wersji papierowej u sołtysów lub w wersji elektronicznej na www.tarnowo-podgorne.pl

Etap II
do 15 lipca

Złożenie wniosków przez sołtysów.

Etap III
15 lipca – 30 września 2022

Opracowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego (opis zadań oraz ich wycena)

Etap IV
1 października – 19 listopada 2022

Prezentacja projektu Planu Rozwoju Lokalnego – szeroka kampania informacyjna o proponowanych zadaniach inwestycyjnych.

Etap V

20 listopada 2022 (niedziela)

Głosowanie przez mieszkańców – forma referendum w każdej wsi. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać 2 zadania z listy swojej miejscowości oraz 1 zadanie z listy ponadlokalnej.

Etap VI
grudzień 2022 – styczeń 2023

Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Rozwoju Lokalnego i przedstawienie Radzie Gminy.

Etap VII
luty – marzec 2023

Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego w formie uchwały przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne